Р КОМПЮТЪРС ЕООД

REKLAMA-banner

ПРОЕКТ

„Хостинг Решения“

за периода 05.12.2013 до 05.06.2014 година

BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II

Бенефициент: Р КОМПЮТЪРС ЕООД

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!